• Què és el certificat energètic?

És un informe que ens indica si un immoble ens ajuda a estalviar en les despeses d’energia (electricitat i gas), avaluant la quantitat que n’hem de consumir per tal d’estar-hi confortables.
Després d’un estudi, s’obté una qualificació energètica de l’immoble que el situa en una escala de valors que van des de la A fins a la G. La lletra A correspon als immobles més eficients, els que consumeixen menys energia i ens ajuden més a estalviar. La lletra G correspon als immobles menys eficients, els que consumeixen més energia i ens ajuden menys a estalviar.

• Com es fa un certificat energètic?

Cal que un tècnic habilitat (arquitecte o enginyer) es desplaci a l’immoble per tal de prendre una sèrie de dades:

  • Administratives i cadastrals
  • Ubicació de l’edifici i orientació de les façanes
  • Materials amb els que està construït
  • Instal·lacions de la producció d’aigua calenta sanitària, la calefacció…
  • Consums actuals de l’immoble (opcional)

    Una vegada preses les dades, el tècnic realitzarà un estudi que a través d’una comparativa amb dades de consum de referència que donarà una qualificació energètica per tal de poder obtenir l’etiqueta energètica de l’immoble.
    Aquesta qualificació serà vàlida pels propers 10 anys.

• Per què serveix el certificat energètic?

La certificació energètica aporta informació de la qualitat de l’immoble i de si aquest consumeix molta o poca energia, donant una idea al possible comprador o llogater de si li costarà més o menys diners habitar-hi.

Tenir una qualificació alta ajudarà a incrementar el valor de venda o lloguer de l’immoble ja que garantirà un estalvi a l’usuari en les seves factures d’electricitat i gas. Els que tinguin qualificacions baixes, per contra, seran sinònim de factures de subministraments elevades i això disminuirà el seu valor de venda o lloguer.
L’etiqueta energètica també és un indicador de quins immobles “contaminen” més, ja són responsables de més emissions de CO2 al necessitar consumir més energia per tal de mantenir un ambient confortable per a l’usuari.

Contenido relacionado

Certificacions energètiques internacionals Certificacions energètiques internacionals A part del marc normatiu europeu d'obligatori compliment, a nivell internacional hi ha diverses Certificacions energètiques voluntàries i estàndards de construcció que són un segell de qualitat i un símbol d'estalvi energètic i econòmic per als edificis qu...
La Certificació d’eficiència energètica estatal La Certificació d’eficiència energètica estatal La normativa de certificació de la eficiència energètica espanyola prové d’una directiva europea vigent des del 2002 i modificada el 2010 que encara no s’havia implementat a Espanya. Amb el Reial Decret aprovat el passat mes d’abril ens posem al dia...
Què és el certificat energètic? • Què és el certificat energètic? És un informe que ens indica si un immoble ens ajuda a estalviar en les despeses d’energia (electricitat i gas), avaluant la quantitat que n’hem de consumir per tal d’estar-hi confortables. Després d’un estudi, s’obté una qualificació energètica de l’immoble que e...

Reader Interactions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *