Cèdules d’Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge.
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
  • El llindar màxim d’ocupació.
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent).
També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions quant a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

A ZEB arquitectura tenim el compromís de que els nostres clients no perdran temps ni diners i que tindran la seguretat d’obtenir els resultats d’una feina ben feta.

Contenido relacionado

Cèdules d’Habitabilitat Cèdules d'Habitabilitat La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats ...

Reader Interactions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *