Cèdules d’Habitabilitat

Cèdules d'Habitabilitat La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o … [Llegeix més...] about Cèdules d’Habitabilitat